tr en

BS 10012 has been developed to help companies establish and maintain a best practice personal information management system that complies with the Data Protection Act 1998. It is the first standard that relates to the management of personal information. By following the framework set out within BS 10012, organisations can improve their data storage protection and manage data processing and data transfers better - so that they comply with legislation.

BS 10012:2009

Veri koruma, Kişisel Bilgi Yönetimi Sistemi Nedir?

BS 10012 Kişisel Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kişisel bilgi yönetimi ile ilgilidir ilk standarttır. BS 10012 içinde belirtilen çerçeve takip ederek, kuruluşların sakladıkları verilerin güvenliği artırılabilir, daha iyi veri işleme ve veri transferlerinin yönetilmesi, yasal gerekliliklere uyum sağlanabilir.

Türkiye’de BS 10012 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) uygulamaları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından istenmektedir.

Denetik Belgelendirme, bilgi teknolojileri ve güvenliği konusundaki çalışmaları kapsamında, BS 10012 Kişisel Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi denetim ve belgelendirmesi yapmaktadır.