tr en

Firmalar, ürün kalitesi ve termini hususunda tedarikçilerine bağımlıdır. Tedarikçilerinden belirlenen süreler içinde istenen kalite normlarında mamul, yarı mamul yada hammadde temin edemeyen bir firmanın belirlediği kalite politikaları çerçevesinde hareket etmesi mümkün değildir. Bu nedenle kurumsal firmaların tedarikçilerini yerinde denetlemesi önem arz etmektedir.

Supplier Surveillance

Tedarikçi Denetimleri Nedir?